प्रदेश सरकार, भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यो पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको स्थापना २०७५ साल कार्तिक १५ गते भई हेटौडाको चाईनागेट भित्र साविक कृषि विकास कार्यालय, मकवानपुरको परिसर भित्र अवस्थित छ।बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लाहरुमा यस निर्देशनालय अन्तर्गतका ८ वटा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरु, २ वटा मत्स्य विकास केन्द्रहरु, १ वटा बाख्रा विकास फार्म र १ वटा पशु सेवा तालिम केन्द्र गरी १२ वटा कार्यालयहरु माफर्त प्रदेश सरकारका पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी योजनाहरु कार्यान्वयन भईरहेको छ। भौगोलिक हिसावले यो प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो।यस प्रदेशका केही जिल्ला दुध, फुल र माछामा आत्मनिर्भर भैसकेको र अन्य जिल्लाहरुमा समेत दुध, फुल, माछा र मासुको उत्पादन, बजारीकरण, बिबिधीकरण, यान्त्रीकरण, औद्योगिकिकरण मार्फत प्रदेशलाई ३ देखि ५ बर्ष भित्र दुध, फुल, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाई, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा टेवा पुर्‍याउने उदेश्यले निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरु मार्फत प्रदेशका पशुपन्छी तथा मत्स्यपालक कृषकहरुलाई आवश्यक सेवा पुर्‍याईरहेको छ।

हाम्रो मातहतका कार्यालयहरु

S.N. Office Name Phone/Fax/Mobile E-Mail/Website
1 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर (कार्यक्षेत्रः ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर) 01-5547377 9851137970 vhleclalitpur@gmail.com vhleclalitpur.p3.gov.np
2 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन 056-520176 9855065176 vhlsecchitwan@gmail.com vhlsecchitwan.bagamati.gov.np
3 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर 057-412828 9855070728 vhospitalmak@gmail.com vhalecmak.bagamati.gov.np
4 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली (कार्यक्षेत्रः सिन्धुली र रामेछाप) 047-520185 9854041785 vhalsecsindhuli@gmail.com
5 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट (कार्यक्षेत्रः नुवाकोट र रसुवा) 010-560012 9851220694 disonuwakot12@gmail.com
6 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ्ग 010-520107 9851195546 vethospitaldhading@gmail.com
7 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा (कार्यक्षेत्रः दोलखा र सिन्धुपाल्चोक) 049-421115 9854045115 disodolakha@gmail.com vetdolakha.gov.np
8 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलान्चोक 011-4950266 9851164594 vhsscdhulikhel2019@gmail.com vhisetikavre.bagamati.gov.np
9 पशु सेवा तालिम केन्द्र, लगनखेल, ललितपुर 01-5520010 9851204879 istcp3@gmail.com istc.bagamati.gov.np
10 मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा, चितवन 056-550085 9855062085 fdcbhandara@gmail.com fdcbhandara.gov.np
11 मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी, मकवानपुर 9855070237 rfdckulekhani@gmail.com
12 बाख्रा विकास फार्म,चित्लाङ्ग 9855069484 chitlanggoat@gmail.com
gdfchitlang gov.np