बागमती प्रदेशलाई पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन, बाजारीकरण, बिबिधीकरण, यान्त्रीकरण, औध्योगीकरण, मार्फत ३ देखी ५ बर्ष भित्र दुध, फुल, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाइ, आयात प्रतिस्थापान गरी निर्यातमा टेवा पुर्याऊने ।