बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आ.व. २०८०/०८१ को विभिन्न कार्यक्रमहरुको सम्झौता सम्बन्धी सूचना 2080-12-28

Continuous
पशुपन्छी ढुवानी साधनलाई निःसंक्रमण कार्यक्रमको पुनः प्रस्ताव आह्वान सूचना 2080-12-22

Closed !!!
आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमक अन्तर्गत अनुदानका कार्यक्रमहरुको छनौट सम्बन्धी आशयको सूचना 2080-12-20

Closed !!!
बंगुर व्यवसाय पुनर्स्थापना र अण्डासंग सम्बन्धित सहकारीलाई प्रविधि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2080-12-15

2080-12-29
विउ पुँजी कोष परिचालन कार्यक्रमको प्रारम्भिक अध्ययनको नतिजा 2080-12-05

Closed !!!
अण्डा सहकारीसंग सम्बन्धित लागत साझेदारी कार्यक्रमको आशयको सूचना 2080-11-23

Closed !!!
मत्स्यपालक कृषक/व्यवसायीहरु र फ्लोटिङ फिस फिड सम्बन्धी विद्युत खपत महशुलमा अनुदान कार्यक्रमको छनौट सम्बन्धी सूचना 2080-11-04

Continuous
रेन्वो ट्राउट पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रारम्भिक अध्ययनको नतिजा 2080-10-29

Closed !!!
लाईभष्टक ईपिसेन्टर स्थापना कार्यक्रमको प्रारम्भिक अध्ययनको नतिजा 2080-10-29

Closed !!!
कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरुको मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रमको प्रारम्भिक अध्ययनको नतिजा 2080-10-29

Closed !!!
साझेदारीमा निर्वाहमूखी पशुपालन पद्धतिलाई व्यवसायीकरण कार्यक्रमको प्रारम्भिक अध्ययनको नतिजा 2080-10-29

Closed !!!
मत्स्यपालक कृषक/व्यवसायीहरु र फ्लोटिङ फिस फिड सम्बन्धी विद्युत खपत महशुलमा अनुदान कार्यक्रमको आशयको सूचना 2080-10-25

Closed !!!
उत्पादनमा आधारित दुधमा अनुदान कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना 2080-10-16

Closed !!!
आशयको सूचना बुढानिलकण्ठ स्कुल गाईगोठ निर्माण 2080-09-26

Closed !!!
सूचना बिउपूंजि कोष परिचालन, उत्पादनमा आधारित दुधमा अनुदान र अण्डा सहकारीसंग समन्वयमा प्रविधि र पूर्वाधार विकास सहयोग कार्यक्रम 2080-09-19

Closed !!!
Construction of Cow Farm at Budhanilkantha School (Additional Work) Budhanilkantha Kathmandu 2080-08-17

Closed !!!
पशुपन्छी निर्देशनालय, हेटौडाको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2080-08-14

Closed !!!
प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास र लाईभस्टक इपिसेन्टर सूचना 2080-07-21

Closed !!!
मत्स्यपालक कृषक/व्यवसायी तथा मत्स्य दाना उद्योगलाई विद्युत खपतमा अनुदान सहयोग सूचना 2080-05-06

Closed !!!
मौजुदा सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना 2080-04-17

Closed !!!