पि पि आर सप्ताहव्यापी खोप अभियान कार्ययोजना २०८०
समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८०।०८१
वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना 2080-081
प्रदेश स्तरीय पशुपन्छी तथ्याङ्क २०७९।८०
प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८०।८१
बीउपूजी परिचालन कार्यविधि २०८०
अण्डासंग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पूर्वाधार विकास सहयोग कार्यक्रम कार्यक्रम
दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०८०
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
उन्नत नश्लका बंगुरको पाठापाठी आयातमा पचहत्तर प्रतिशत ढुवानी अनुदान कार्यविधि, २०८०
मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
प्रविधि र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०८०
एग्री लाईभस्टक इपिसेन्टर कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि-२०८०
खाद्य प्रणाली रुपान्तरणको लागि मागमा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०
दुग्ध क्षेत्र विकासका लागि ग्रिन टु ह्वाईट मोडेल कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
विश्‍व रेबिज दिवस, २८ सेप्टेम्बर, २०२३ (ब्रोसर)
विश्‍व रेबिज दिवस, सेप्टेम्बर २८, 2023 (पोष्टर)
दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण(सातौ संशोधन), कार्यविधि, २०७५
प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली , २०७7
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८
जुनोटिक तथा मासुको उपभोगले लाग्न सक्ने राेगहरु वारे जानकारी पुस्तिका
प्रदेश-सार्वजनिक-खर्चको-मापदण्ड-२०७८
वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (२०७६-२०७७)
दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण (छैठौं संशोधन) कार्यविधि, २०७५
पशु श्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
अति बिपन्न कृषक लक्षित कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
पशुपन्छी तथा मत्स्य मिसन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
साझेदारीमा चौरी प्रजनन् तथा श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ (प्रथम संशोधन)
साझेदारीमा पशु आहारा उद्योग स्थापना कार्यविधि, २०७६ (प्रथम संशोधन), २०७८
मत्स्यपालनको लागि विद्युत खपत महशुलमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ (दोस्रो संशोधन), २०७८
दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ (चौथो संशोधन)
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना म्यानुअल
जिल्लाबाट संचालित कार्यक्रम कार्यन्यवन कार्यविधी, २०७६ (पहिलो संसोधन)
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७
तालतलैया निर्माण तथा सम्बर्धन गरी मत्स्य उत्पादन प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६
मत्स्यपालन प्रवर्द्धन र विकासका लागि फिस पार्क निर्माण तथा संचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७
दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधन)
मत्स्य पालनको लागि विद्युत खपत महसुलमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७
दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८
कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
साझेदारीमा माछा दाना उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
एकीकृत रेन्बो ट्राउट माछा विकास तथा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७८
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरण मार्गचित्र, २०७८
साझेदारीमा पशु आहारा उद्योग स्थापना कार्यविधि, २०७६
पाडापाडी पालन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
साझेदारीमा बृहत्तर बाख्रा अनुसन्धान, विस्तार तथा विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नमुना कालिज/कडकनाथ/स्थानीय कुखुरा/टर्की/अस्ट्रिच/हाँस लगायत अन्य पशुपन्छी पालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
साझेदारीमा चौरी प्रजनन तथा श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
साझेदारीमा नमुना डेरी तथा दुग्ध प्रशोधन प्लान्ट स्थापना (क्याटबरी र चकलेट सहित) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
बाँदर व्यवस्थापन विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
साझेदारीमा नमुना गाईपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
साझेदारीमा पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी जिल्लाबाट संचालित कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
सहकार्यमा दुध पाउडर प्लान्ट निर्माण कार्यविधि २०७६
पशुपन्छी बजार प्रवर्धन कार्यान्वयन कार्यविधी २०७४(बधस्थल स्तन्नोती कार्यक्रम सञ्चालनको लागि)
हरेक किसानले जान्नुपर्ने कुराहरु
आयमुलक वर्णशंकर (हेम्पसायर X स्थानीय )वंगुर पालन प्रविधि
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६
प्रदेश निजामति कर्मचारीको पदस्थापन सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७६
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६, पहिलाे संसोधन २०७६
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४
प्रदेश सहकारी एन २०७६
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन 2075
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५
नेपालको संविधान
पशुहरुमा लाग्ने खोरेत रोगबारे जानकारी(लिफ्लेट)
सुगुरको हैजा बारे जानकारी(लिफ्लेट)
पशु आहराको लागी साईलेज बारे जानकारी(लिफ्लेट)
रेसवे निर्माणको आवेदन तथा कार्ययोजनाको ढाँचा
मत्स्य जैविक विविधता संरक्षण सम्वन्धी पोष्टर
अफ्रिकन स्वाइन फिबर सम्बन्धि सूचना
लम्पी स्किन डिजिज बारे जानकारी
अफ्रिकन स्वाइन फिभर
भेटेरिनरी नियमन निर्देशिका - २०७५
प्रदेश-स्तरीय-एकिकृत-अनुदान-वितरण-कार्यविधि २०७६ (मुल कार्यविधि)