अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८०।०८१
वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना 2080-081
प्रदेश स्तरीय पशुपन्छी तथ्याङ्क २०७९।८०
प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८०।८१
विश्‍व रेबिज दिवस, २८ सेप्टेम्बर, २०२३ (ब्रोसर)
विश्‍व रेबिज दिवस, सेप्टेम्बर २८, 2023 (पोष्टर)
वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (२०७६-२०७७)
हरेक किसानले जान्नुपर्ने कुराहरु
आयमुलक वर्णशंकर (हेम्पसायर X स्थानीय )वंगुर पालन प्रविधि
पशुहरुमा लाग्ने खोरेत रोगबारे जानकारी(लिफ्लेट)
सुगुरको हैजा बारे जानकारी(लिफ्लेट)
पशु आहराको लागी साईलेज बारे जानकारी(लिफ्लेट)
रेसवे निर्माणको आवेदन तथा कार्ययोजनाको ढाँचा
मत्स्य जैविक विविधता संरक्षण सम्वन्धी पोष्टर
अफ्रिकन स्वाइन फिबर सम्बन्धि सूचना
लम्पी स्किन डिजिज बारे जानकारी
अफ्रिकन स्वाइन फिभर